سامانه ثبت و پیگیری شکایات

این سامانه با هدف ایجاد بستری مناسب براي تعامل آسان مردم و شهردار و به حداقل رساندن فاصلۀ زمان ثبت گزارش يا شكايت تا پیگیری وحصول نتیجه؛ هدایت وکنترل درخواستها ، مراجعات و اطلاع رساني به موقع در مسیر رسیدگی به مشکلات مردم راه اندازي شده است .

تمامی حقوق این وب سایت نزد شهرداری میلاجرد محفوظ می باشد

Search