روند صدور پروانه ساخت در شهرداری ميلاجرد

1)    ارائه مدارک به شرح ذیل و تشکیل پرونده در واحد فنی و شهر سازی

1-1  فتوکپی سند مالکیت یا قولنامه       2 نسخه بابر اصل

1-2  فتوکپی صفحه اول شناسنامه         2 نسخه بابر اصل

1- 3  فتوکپی کارت ملی پشت و رو       2 نسخه بابر اصل

1-4  فرمهای مربوط به پروانه ساخت (لوازم التحریر آقای برزآبادی جنب داروخانه)

1-5  پوشه 2 عددد و گیره 3 عدد

(لازم به توضیح است کپی کلیه مدارک فوق توسط امور اداری شهرداری برابر اصل میگردد)

2)    بازدید از زمین

3)    تکمیل فرم درخواست و گزارش فنی

4)    ارائه صورتجلسه تحویل زمین توسط واحد عمران

5)    معرفی به نظام مهندسی جهت تهیه کروکی و نقشه

6)      معرفی به ادارات ( آب و برق و مخابرات و راه و شهرسازی و بیمه تامین اجتماعی ) جهت اخذ  استعلام پس از ارائه نقشه

7)    معرفی به واحد درآمد جهت محاسبه عوارضات شهرداری  

8)    صدور پروانه ساخت به مدت دو روز پس از ارائه فیش های واریزی

لازم به توضیح است بندهای 1، 2، 3، 4 و 5 در مدت زمان حداکثر4 روز کاری انجام میشود

بند 6 یک روز

بند 7 یک روز

بند 8 دو روز

با توجه به مراتب فوق حداکثر زمان جهت صدور پروانه ساخت در شهرداری 8 روز کاری میباشد .

تمامی حقوق این وب سایت نزد شهرداری میلاجرد محفوظ می باشد

Search