شماره تلفن داخلي واحدهاي شهرداري ميلاجرد

 
واحد خدمات شهري و فضاي سبز 102
واحد شهرسازي 103
واحد عمران و بازديد 104
واحد مالي و كارپردازي 105
واحد درآمد 106
واحد اداري و حراست 107
واحد دبيرخانه و امور دفتري 108
دفتر شهردار 109
   

 

تمامی حقوق این وب سایت نزد شهرداری میلاجرد محفوظ می باشد

Search