وظايف واحد اداري و روابط عمومي

شرح وظایف واحد امور اداری 

 

ـ بررسی مکاتبات و مراقبت درحسن انجام امور اداری شهرداری .

ـ نظارت بر تأمین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری سایر واحدها .

ـ بررسی امکانات رفاهی ، تعاون ، بیمه و بازنشستگی کارکنان شهرداری .

ـ صدور ابلاغ احکام حقوقی کارکنان و انعقاد قراردادهای کاری .

ـ تشکیل پرونده پرسنلی کارکنان ، تهیه و تکمیل فرم های ارزشیابی سالانه پرسنل اداری .

ـ ابلاغ شرح وظایف پرسنل .

ـ نظارت بر ورود و خروج و مأموریت و مرخصی پرسنل .

ـ رسیدگی به تقاضاهای استخدامی ، ترفیع ، بازنشستگی و ... .

ـ رسیدگی به امورکسبه درخصوص مکاتبات مجمع امورصنفی واتحادیه های تحت پوشش در خصوص صدور و تمدید پروانه کسب و ارائه پاسخ مکاتبات و استعلام ها پس از طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهراری .

ـ دبیر کمیسیون ماده صد شهرداری و شرکت در جلسات مربوطه و ابلاغ رای کمیسیون به مالکین  .

ـ همکاری مستمر با مجمع امور صنفی شهرستان در جهت قانونمندی و ساماندهی اصناف شهر .

ـ انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل.

 

وظايف روابط عمومي

1- هماهنگي با شهروندان جهت ملاقات با شهردار.
2- ثبت نام و تكميل فرم ملاقات غيرحضوري با شهردار و ابلاغ جوابيه به شهروندان.
3- اخذ اخبار از شهرداري و اعلام به جرايد و اعلام به سايت شهرداري.
4- پيگيري در خواستهاي تلفني شهروندان.
5- نامگذاري معابر.
6- راه اندازي و اداره نمايشگاه هاي تبليغي شهرداري.
7- آگهي مزايده و منافصه.
8- نشستهاي راديويي و تلويزيوني.
9- ارسال پيام تبريك و تسليت.
10- بازديد از مشكلات سطح شهر و تهيه گزارش خبري.
11- طراحي بنرها و بيلبوردها.

تمامی حقوق این وب سایت نزد شهرداری میلاجرد محفوظ می باشد

Search