پژوهش حاضر، دومین تاش جمعی از دانشجویان و اساتید دانشگاه جامع امام حسین(ع) برای ثبت، ارزیابی و روایت پیشرفت جمهوری اسامی است. در گام اول، نگاهی تحلیلی به آمار مؤسسات و سازمانهای بین المللی پایشگر توسعه در کشورهای مختلف انجام گردید و در گام دوم که حاصل آن پیش روی شماست، آمارهایی که در آ نها جایگاه ایران در بین 20 کشور برتر جهان قرار دارد، گردآوری شده است.

دانلود فايل دستاوردها

پيرو دستور استاندار محترم در خصوص پاكسازي حاشيه جاده هاي اطراف شهرها در روز جهاني زمين پاك در روز يكشنبه 97/2/2 كليه مسئولين ادارات شهر از جنب دانشگاه پيام نور ميلاجرد تا مسير جاده ميلاجرد به محمودآباد و سه راهي نهرپشته از پسماند و زباله هاي حاشيه جاده پاكسازي گرديد.

وهمچنين به مناسبت روز جهاني زمين پاك شهرداري ميلاجرد به منظور داشتن محيط شهري زيبا و تشويق و ترغيب شهروندان به مشاركت در پاكيزه نگه داشتن شهر با دعوت از شهروندان فعال در محل شهرداري تقدير نمودند. 

                                                                                                          روابط عمومي شهرداري ميلاجرد

  • روندپژوهی چهل سالگی جمهوری اسلامی ایران

    روندپژوهی چهل سالگی جمهوری اسلامی ایران

    سه شنبه, 23 بهمن 1397 10:50
  • روز زمين پاك

    روز زمين پاك

    یکشنبه, 30 ارديبهشت 1397 14:32

روز زمين پاك

پيرو دستور استاندار محترم در خصوص پاكسازي حاشيه جاده هاي اطراف شهرها در روز جهاني زمين پاك در روز يكشنبه 97/2/2 كليه مسئولين ادارات شهر از جنب دانشگاه پيام نور ميلاجرد تا مسير جاده ميلاجرد به محمودآباد و سه راهي نهرپشته از پسماند و زباله هاي حاشيه جاده پاكسازي گرديد.

وهمچنين به مناسبت روز جهاني زمين پاك شهرداري ميلاجرد به منظور داشتن محيط شهري زيبا و تشويق و ترغيب شهروندان به مشاركت در پاكيزه نگه داشتن شهر با دعوت از شهروندان فعال در محل شهرداري تقدير نمودند. 

                                                                                                          روابط عمومي شهرداري ميلاجرد

تمامی حقوق این وب سایت نزد شهرداری میلاجرد محفوظ می باشد

Search