به زودی عملکرد شهرداری میلاجرد از ابتدای شروع بکار دوره پنجم شوراهای اسلامی تا به اکنون منتشر خواهد شد.

روابط عمومی شهرداری میلاجرد

پژوهش حاضر، دومین تاش جمعی از دانشجویان و اساتید دانشگاه جامع امام حسین(ع) برای ثبت، ارزیابی و روایت پیشرفت جمهوری اسامی است. در گام اول، نگاهی تحلیلی به آمار مؤسسات و سازمانهای بین المللی پایشگر توسعه در کشورهای مختلف انجام گردید و در گام دوم که حاصل آن پیش روی شماست، آمارهایی که در آ نها جایگاه ایران در بین 20 کشور برتر جهان قرار دارد، گردآوری شده است.

دانلود فايل دستاوردها

  • اطلاعیه

    شنبه, 26 بهمن 1398 13:05
  • روندپژوهی چهل سالگی جمهوری اسلامی ایران

    روندپژوهی چهل سالگی جمهوری اسلامی ایران

    سه شنبه, 23 بهمن 1397 10:50
تمامی حقوق این وب سایت نزد شهرداری میلاجرد محفوظ می باشد

Search